Fåvang Elektro AS

Smarte løsninger med KNX

KNX er den globale standarden for bygningsautomasjon til bolig, borettslag og næringsbygg. Det er en pålitelig protokoll, som kan gjøre bygninger smartere, mer energieffektive og mer brukervennlige gjennom sømløs integrasjon av ulike systemer og enheter.

Moderne kontorbygg med store vinduer og kontor i glass

KNX Association både utvikler og eier teknologien. KNX kan brukes i både næringsbygg, borettslag og bolig.

Hva er egentlig KNX?

KNX er en standardisert og globalt anerkjent protokoll for smarthusautomatisering og byggautomasjon. KNX står for "KONNEX", som tidligere refererte til "European Installation Bus" (EIB). 

KNX-standarden ble utviklet for å muliggjøre kommunikasjon og styring av ulike enheter og systemer i et bygg, f.eks. belysning, oppvarming, kjøling, sikkerhetssystemer, persienner, gardiner og mye mer.

KNX har en åpen standard, som betyr at enheter fra forskjellige produsenter som er kompatible med KNX-standarden, kan samarbeide sømløst, uavhengig av hvem som har produsert dem. Det gir valgfrihet for deg!

Les også: Hva er energitilskuddsordningen  

KNX er godkjent etter følgende standarder: 

 • European Standard (CENELEC EN 50090 and CEN EN 13321-1)
 • International Standard (ISO/IEC 14543-3)
 • Chinese Standard (GB/T 20965)
 • US Standard (ANSI/ASHRAE 135)

KNX gir smarte bygg

KNX muliggjøres av hendelser. Sensorer i de ulike komponentene, eksempelvis lysbryteren eller termostaten, vil fortelle aktuatorene (dimmere eller relé) hva som skal utføres, slik at handlingene finner sted. 

I et bygg kan dette eksempelvis være å dimme belysningen, justere temperaturen eller senke persiennene. Dette gjøres trådløs, og kan også automatiseres – alt avhengig av hvilket system du har.

Denne funksjonaliteten er for de fleste kjent som smarthus . Og det er vel så viktig for næringsbygg som for privatkunder.   

Hva er forskjellen mellom KNX og smarthus?

Kort fortalt er smarthus et overordnet begrep som refererer til boliger eller bygninger som er utstyrt med automatisert teknologi, for å kontrollere og administrere ulike funksjoner og systemer. KNX, derimot, er en spesifikk protokoll som brukes innenfor smarthus-teknologi for å muliggjøre kommunikasjon og styring av forskjellige enheter og systemer i en bygning. 


Hvorfor bør du skaffe KNX?

Å implementere KNX-smarthusløsninger i en bedrift kan gi flere betydelige fordeler. Her er noen av de viktigste grunnene til hvorfor en bedrift bør vurdere å skaffe KNX:

1. Effektiv ressursstyring

 • Optimal styring av belysning, oppvarming, kjøling og ventilasjon basert på tilstedeværelse og behov.
 • Redusert energiforbruk og lavere driftskostnader.

2. Økt produktivitet og komfort

 • Få et komfortabelt og tilpasningsdyktig arbeidsmiljø for ansatte.
 • Bedre belysning og klimakontroll kan øke produktivitet og trivsel.

3. Sikkerhetsforbedringer

 • Sentralisert overvåkning og kontroll av sikkerhetssystemer som adgangskontroll og alarmsystemer.
 • Bedre beskyttelse av ansatte og eiendeler.

4. Fleksibilitet og tilpasning

 • Mulighet til å tilpasse arbeidsmiljøet raskt og enkelt for å møte skiftende behov.
 • Automatisert tilpasning av belysning og rominnstilling for konferanser og møter.

5. Datadrevne beslutninger

 • Samle og analysere data om bruksmønstre for å identifisere effektiviseringsmuligheter.
 • Bedre informerte beslutninger om ressursbruk og optimalisering.

6. Miljøbevissthet og bærekraft

 • Redusert energiforbruk og lavere miljøpåvirkning.
 • Mulighet til å demonstrere miljøansvar og bærekraft for interessenter.


Implementering av KNX-teknologi i en bedrift kan altså forbedre arbeidsmiljøet, redusere kostnader og styrke bærekraftsprofilen til bedriften, noe som kan ha positive effekter på både ansatte og forretningsresultater.


elektriker monterer persienner for smarthus knx

Smart teknologi for borettslag og sameier

Smarthusløsninger og velferdsteknologi kan både senke strømforbruket og øke tryggheten og komforten i et boligsameie. Med smart teknologi kan man blant annet kontrollere lys, dører, låser, solskjerming, varme og brannvarsling.

Hverdagen i et borettslag med smart velferdsteknologi føles trygg, enkel og forutsigbar. Store og små borettslag har ulike behov. Det er bare fantasien som setter grenser for hvor smart et sameie kan bli. 

Vi kan levere alt fra automatiske dørlåser med porttelefon til mobilstyring av lys, varme og solskjerming - og våre smarthussystemer kan utvides etterhvert som omfanget øker.

Smarte og trygge løsninger til riktig pris

Ta kontakt med en av våre dyktige elektrikere, så hjelper vi dere med å finne riktige løsninger for deg.